Dzisiaj jest wtorek, 28 lutego 2017 r

 

Imieniny obchodzi: Makary, Prokop, Hilary  

 
 

 

 

Ministerstwo
Zdrowia

 

 
   

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej

 

 
   

Departament
Pożytku Publicznego

 
 
   

Wyszukiwarka
Aktów Prawnych

 

 
   

Wyszukiwarka
KRS Organizacji

 

 
   

Serwis Internetowy
NGO

 

 
   

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

 

 
   

Senat
Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

   Rekomendowane Programy

   Akty Prawne

 
 
Jak Prowadzić Stowarzyszenie Abstynenckie / publikacja Krajowej Rady, PARPA, i Centrum OPUS
wydana przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

2,1 MB
   
   
Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / na rok 2016
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0,9 MB
   
   
Certyfikat specjalisty profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
Program potwierdzania kwalifikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www..
   
   
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2011 - 2015

3,6 MB
   
   
Ramowy Program Podstawowego Szkolenia
dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / rekomendowany przez PARPA w 2016 r.

0,5 MB
   
   
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2010 roku
Zestawienia statystyczne

0,6 MB
   
   
Analizy, badania, raporty dotyczące problemów alkoholowych w Polsce
Udostępnione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

www..
   
   
Raport z ogólnopolskich badań ESPAD 2015
Udostępnione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

1,4 MB
   
   
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r / stan prawny od 2009.09.28

0,3 MB
   
   
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 r. / stan prawny od 2010.04.06

0,2 MB
   
   
Standardy usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej / z dnia 6 lipca 2006 r.

0,1 MB
   
   
Program standardów placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

0,1 MB
   
   
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. / stan prawny od 2010.04.01

0,3 MB
   
   
Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach
z dnia 7 kwietnia 1989 r. / stan prawny od 2007.07.11

0,2 MB

     

odwiedzin:3537 dzisiaj:28 on-line:1
Copyright © 2012 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek