Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 r

 

Imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosaw  

 
 

 

 

 

Ministerstwo
Zdrowia

 

 
   

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej

 

 
   

Departament
Pożytku Publicznego

 
 
   

Wyszukiwarka
Aktów Prawnych

 

 
   

Wyszukiwarka
KRS Organizacji

 

 
   

Serwis Internetowy
NGO

 

 
   

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

 

 
   

Senat
Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

   Rekomendowane Programy

   Akty Prawne

 
 
Jak Prowadzić Stowarzyszenie Abstynenckie / publikacja Krajowej Rady, PARPA, i Centrum OPUS
wydana przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

2,1 MB
   
   
Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / na rok 2021
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1,9 MB
   
   
Certyfikat specjalisty profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społ. lokalnych
Program potwierdzania kwalifikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www..
   
Lista certyfikowanych specjalistów w zakresie PiRPA
Lista Certyfikowanych Specjalistów w zakresie PiRPA potwierdzonych przez PARPA

www..
   
   
Ramowy Program Podstawowego Szkolenia
dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / rekomendowany przez PARPA w 2016 r.

0,5 MB
   
   
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2015 r.
Zestawienia statystyczne

1,0 MB
   
   
Analizy, badania, raporty dotyczące problemów alkoholowych w Polsce
Udostępnione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

www..
   
   
Raport z ogólnopolskich badań ESPAD 2015
Udostępnione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

1,4 MB
   
   
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Jednolity tekst ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 25 marca 2016 r.

0,3 MB
   
   
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

0,2 MB
   
   
Standardy usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. r.

0,1 MB
   
   
Standardy placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

0,1 MB
   
   
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.

0,5 MB
   
   
Ustawa o zdrowiu publicznym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r.

0,2 MB
   
   
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. / tekst ujednolicony , stan prawny od 2015 roku

0,4 MB
   
   
Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach
z dnia 7 kwietnia 1989 r. / stan prawny z dnia 20 stycznia 2017 r.

0,4 MB

     

odwiedzin:344 dzisiaj:112 on-line:3
Copyright © 2009-2021 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek