Dzisiaj jest piątek, 10 lipca 2020 r

 

Imieniny obchodzi: Amelia, Filip, Witalis  

 

 STRONA UDOSTĘPNIONA DO 31.12. 2017 ROKU
  
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 A K T U A L N O Ś C I
 

Narada pełnomocników zarządów województw
 

 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w dniu 7 marca 2017 roku w Toruniu naradę pełnomocników zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Narada była poświęcona omówieniu bieżących zadań oraz wymianie doświadczeń i opinii.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Zastępcę Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzynę Łukowską. Pierwszym punktem narady było przedstawienie projektu rozwiązującego problem komunikowania się z osobami niesłyszącymi zgłaszającymi się do poradni lub na terapię. Zaprezentowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie dostępności do oferty leczenia uzależnienia dla osób niesłyszących. W kolejnej prezentacji uczestnicy spotkania zapoznali się z krótkim podsumowaniem wyników badań europejskiego projektu RARHA. Z uwagi na to, iż rok 2017 jest Rokiem Trzeźwości przedstawiono założenia Narodowego Kongresu Trzeźwości. W dalszej części narady dyskutowano nad wojewódzkimi i gminnymi programami profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle zapisów Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia. Kolejne tematy dotyczyły omówienia dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu i stowarzyszeń m.in. w kontekście standaryzacji działań stowarzyszeń abstynenckich.
W naradzie uczestniczyło 50 osób
[wróć do aktualności]

 

 

 

 

     

Strona udostępniona była w 2017 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na domenie Krajowej Rady

odwiedzin:176 dzisiaj:162 on-line:3
Copyright © 2017-2020 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek