Dzisiaj jest poniedziałek, 11 grudnia 2017 r

 

Imieniny obchodzi: Waldemar, Damazy  

 strona udostępniona
 
 
PAŃSTWOWEJ  AGENCJI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH
 
 P A R P A      A K T U A L N O Ś C I
 

Narada pełnomocników zarządów województw
 

 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w dniu 7 marca 2017 roku w Toruniu naradę pełnomocników zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Narada była poświęcona omówieniu bieżących zadań oraz wymianie doświadczeń i opinii.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Zastępcę Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzynę Łukowską. Pierwszym punktem narady było przedstawienie projektu rozwiązującego problem komunikowania się z osobami niesłyszącymi zgłaszającymi się do poradni lub na terapię. Zaprezentowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie dostępności do oferty leczenia uzależnienia dla osób niesłyszących. W kolejnej prezentacji uczestnicy spotkania zapoznali się z krótkim podsumowaniem wyników badań europejskiego projektu RARHA. Z uwagi na to, iż rok 2017 jest Rokiem Trzeźwości przedstawiono założenia Narodowego Kongresu Trzeźwości. W dalszej części narady dyskutowano nad wojewódzkimi i gminnymi programami profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle zapisów Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia. Kolejne tematy dotyczyły omówienia dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu i stowarzyszeń m.in. w kontekście standaryzacji działań stowarzyszeń abstynenckich.
W naradzie uczestniczyło 50 osób
[wróć do aktualności]

 

KAMPANIE PROWADZONE
PRZEZ PARPA

 

 

POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ

 

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

 

NIE BO TAK

 

LEKARZU REAGUJ NA PRZEMOC

 
 
 

ZASOBY INTERNETOWE
POLECONE PRZEZ PARPA

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Strona udostępniona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na domenie Krajowej Rady
wszystkie materiały pochodzą z PARPA

odwiedzin:1100 dzisiaj:128 on-line:2
Copyright © 2017-2017 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek