Dzisiaj jest poniedziałek, 11 grudnia 2017 r

 

Imieniny obchodzi: Waldemar, Damazy  

 strona udostępniona
 
 
PAŃSTWOWEJ  AGENCJI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH
 
 P A R P A      A K T U A L N O Ś C I
 

Zaproszenie PARPA na Ogólnopolską Konferencję
 

 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH JAKO ZADANIE I WYZWANIE DLA SAMORZĄDU GMINNEGO – PERSPEKTYWA PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna”. Konferencja odbędzie w dniach 27 – 28 września 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park przy ulicy Heroldów 1B.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badań międzynarodowego projektu RARHA (Reducing Alcohol Related Harm) oraz działania podejmowane w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Poruszone zostaną także zagadnienia prawne związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego, kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle Ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia.

Konferencja rozpocznie się 27. września br. o godz. 930, a zakończy 28. września br.
o godz. 1430. Dla chętnych osób istnieje możliwość rezerwacji noclegu w dniu 26/27 września
– proszę zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.

Przewidujemy udział 120 osób. Każda gmina może zgłosić jedną osobę. O udziale
w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu,
w którym odbywać się będzie konferencja. Potwierdzeniem udziału w konferencji jest dokonanie wpłaty. Na fakturach zamieszczona zostanie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną i że dotyczy konferencji organizowanej przez PARPA. Pozostałe koszty związane z udziałem w spotkaniu ponosić będzie PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie do PARPA załączonego formularza zgłoszeniowego mailem na adres: magdalena.jaworska@parpa.pl
w terminie do dnia 1 września 2017 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane, otrzymają od nas program konferencji oraz pozostałe niezbędne informacje.

Pobierz zaproszenie …

Pobierz Zgłoszenie …
[wróć do aktualności]

 

KAMPANIE PROWADZONE
PRZEZ PARPA

 

 

POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ

 

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

 

NIE BO TAK

 

LEKARZU REAGUJ NA PRZEMOC

 
 
 

ZASOBY INTERNETOWE
POLECONE PRZEZ PARPA

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Strona udostępniona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na domenie Krajowej Rady
wszystkie materiały pochodzą z PARPA

odwiedzin:1100 dzisiaj:128 on-line:2
Copyright © 2017-2017 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek