Dzisiaj jest niedziela, 26 stycznia 2020 r

 

Imieniny obchodzi: Paulina, Wanda, Tytus  

 

 STRONA UDOSTĘPNIONA DO 31.12. 2017 ROKU
  
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 A K T U A L N O Ś C I
 

Zaproszenie PARPA na Ogólnopolską Konferencję
 

 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH JAKO ZADANIE I WYZWANIE DLA SAMORZĄDU GMINNEGO – PERSPEKTYWA PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna”. Konferencja odbędzie w dniach 27 – 28 września 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park przy ulicy Heroldów 1B.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badań międzynarodowego projektu RARHA (Reducing Alcohol Related Harm) oraz działania podejmowane w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Poruszone zostaną także zagadnienia prawne związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego, kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle Ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia.

Konferencja rozpocznie się 27. września br. o godz. 930, a zakończy 28. września br.
o godz. 1430. Dla chętnych osób istnieje możliwość rezerwacji noclegu w dniu 26/27 września
– proszę zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.

Przewidujemy udział 120 osób. Każda gmina może zgłosić jedną osobę. O udziale
w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu,
w którym odbywać się będzie konferencja. Potwierdzeniem udziału w konferencji jest dokonanie wpłaty. Na fakturach zamieszczona zostanie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną i że dotyczy konferencji organizowanej przez PARPA. Pozostałe koszty związane z udziałem w spotkaniu ponosić będzie PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie do PARPA załączonego formularza zgłoszeniowego mailem na adres: magdalena.jaworska@parpa.pl
w terminie do dnia 1 września 2017 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane, otrzymają od nas program konferencji oraz pozostałe niezbędne informacje.

Pobierz zaproszenie …

Pobierz Zgłoszenie …
[wróć do aktualności]

 

 

 

 

     

Strona udostępniona była w 2017 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na domenie Krajowej Rady

odwiedzin:157 dzisiaj:46 on-line:3
Copyright © 2017-2020 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek