Dzisiaj jest niedziela, 26 stycznia 2020 r

 

Imieniny obchodzi: Paulina, Wanda, Tytus  

 strona udostępniona
 
 
PAŃSTWOWEJ  AGENCJI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH
 
 P A R P A      I N F O R M A C J E
 

DANE KONTAKTOWE

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa

tel.:  (+48) 22 250 63 25
fax : (+48) 22 250 63 60

e-mail : parpa@parpa.pl
www : www.parpa.pl

 

 

DYREKCJA

Dyrektor PARPA                                           Krzysztof Brzózka

Zastępca Dyrektora PARPA                         Katarzyna Łukowska

 

 

DZIAŁY PARPA

> Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
> Dział do Spraw Rodziny i Młodzieży
> Dział Programów Lokalnych
> Dział Prawny
> Dział Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą
> Dział Administracji
> Dział Ekonomiczno-Finansowy

 

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE PRZEZ PARPA

 

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r.

 

Lista Pełnomocników Zarządów Województw
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r.

 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

 

Ustawa o zdrowiu publicznym

 

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

 

 

     

Strona udostępniona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na domenie Krajowej Rady
wszystkie materiały pochodzą z PARPA

odwiedzin:156 dzisiaj:45 on-line:2
Copyright © 2017-2020 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek