Dzisiaj jest piątek, 23 sierpnia 2019 r

 

Imieniny obchodzi: Róża, Apolinary, Filip  

Projekt dofinansowany w 2017 roku
z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Cel Projektu:
Program WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ zrealizowany w 2017 roku, zwiększył kompetencję członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład sieci stowarzyszeń abstynenckich, rozwinął zdolności obywateli do tworzenia lokalnych i regionalnych koalicji, zwiększył współpracę międzysektorową oraz polepszył przepływ informacji.

Cel Projektu realizowaliśmy działając w 3 obszarach:
SFERA I – szkolenia/warsztaty
SFERA II – standaryzacja/wdrożenie
SFERA III – doradztwo/informacja

Działania Projektu:
Szkolenia/Warsztaty

I Szkolenie – Pierwszy kontakt z rodziną z problemem alkoholowym, skuteczna motywacja do podjęcia leczenia i zmiany zachowań na pro-społeczne, przeciwdziałanie przemocy domowe
II Szkolenie – Nowoczesne technologie w nowoczesnych organizacjach, wykorzystanie multimediów i Internetu w pracy z beneficjentem, skuteczne przeciwdziałanie e-wykluczeniu grup marginalizowanych
III Szkolenie – Jestem spełnionym wolontariuszem - przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści z wolontariatu, zasady pracy zespołowej i komunikacji w grupie
IV Szkolenie - Rola stowarzyszeń abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej, prawno-finansowe aspekty funkcjonowania nowoczesnej organizacji, wykorzystanie ekonomii społecznej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z problemem alkoholowym

Seminarium standaryzacyjne
Dwudniowe Seminarium dla liderów stowarzyszeń abstynenckich, poświęcone omówieniu systemu wdrażania standardów działania stowarzyszeń abstynenckich i certyfikacji ich wprowadzenia.

Wdrożenie standardów
Z 30 organizacjami Krajowa Rada podpisała porozumienie na wprowadzenie standardów działań stowarzyszeń abstynenckich. W ramach działań Projektowych udzieliliśmy im wsparcia, gwarantując po minimum 6 godz. doradztwa zrealizowanego przez konsultanta w siedzibie organizacji.
Organizacje, na podstawie arkusza samooceny, zadeklarowały chęć uzyskania certyfikatu. Krajowa Rada na podstawie wizyt sprawdzających ekspertów wydała Certyfikat działania organizacji zgodnie z standardami.

Doradztwo - informacja
Punkt Konsultacyjno-Doradczy czynny 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Porady były świadczone dla wszystkich członków organizacji pozarządowych bez względu na uczestnictwo w Programie i przynależność Związkową. Jednocześnie zachęcalismy stowarzyszenia do zawiązywania struktur regionalnych, udzielamy wskazówek jak nawiązywać koalicje branżowe - ponadlokalne.

Informacja - nowoczesne technologie
Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej – „OSIA" wykorzystywany przez instytucje samorządowe działające w obszarze pomocy społecznej, trzeźwościowe organizacje pozarządowe, rodziny z problemem alkoholowym.
Utworzyliśmy strony projektu informujące o naszym ogólnopolskim programie, promujące cele i założenia FIO, ułatwiające kontakt z uczestnikami i przekazywanie materiałów szkoleniowych.

Projekt realizowany został w całości osiągając wszystkie zamierzone cele i rezultaty.

 

 

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

  Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej

 

 

  Związek Stowarzyszeń Klubów
Abstynenta Woj. Pomorskiego

 

 

  Regionalny Związek Stowarzyszeń
Abstynenckich Woj. Śląskiego

 

 

  Związek Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich Lubelszczyzny

 

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

 

  Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

 

  Departament
Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
     

OGÓLNOPOLSKI
System Informacji Abstynenckiej

 


odwiedzin:3058 dzisiaj:178 on-line:4
Copyright © 2017 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek