Dzisiaj jest niedziela, 07 marca 2021 r

 

Imieniny obchodzi: Pawe, Tomasz, Felicyta  

 

 

Cel Projektu:
Program WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ zwiększa kompetencje członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład sieci stow. abstynenckich, a tym samym zwiększa zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Celem naszego Programu jest zwiększanie kompetencji 60 członków/wolontariuszy z 25 organizacji obywatelskich działających w sferze uzależnień i zwiększenie zaangażowania obywateli i org. pozarządowych w życie publiczne.

Cele Projektu realizujemy działając w 2 obszarach:
SFERA I – szkolenia/warsztaty
SFERA II – doradztwo/informacja

Wojewódzki cykl szkoleń zwiększy profesjonalizm wolontariuszy i członków naszych organizacji. Szkolenia dotyczą zagadnień branżowych (skutecznej pomocy osobom marginalizowanym) oraz nowoczesnego zarządzania NGO, rozwijania wolontariatu wśród grup nieaktywnych społecznie. Szkolenia przeprowadzimy równolegle w 3 województwach obejmujących regiony Polski: wschodnie, centralne i południowe.

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo i konsultacje dla członków organizacji abstynenckich w Punkcie Doradczym oraz zwiększenie wykorzystania e – technologii w NGO.

Wśród bezpośrednich odbiorców Projektu są:
- osoby wychodzące z uzależnienia, po przebytej terapii, włączający się obecnie w życie publiczne.
- członkowie rodzin z problemem alkoholowym (osoby współuzależnione), które aktywnie włączając się w wolontariat.

Projekt w różnych formach zwiększy kapitał społeczny, przyczyni się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, da realną szansę Oferentowi (Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich) wsparcia innych podmiotów III sektora.


Działania Projektu:
Szkolenia/Warsztaty
I Szkolenie – Pierwszy kontakt z rodziną z problemem alkoholowym, skuteczna motywacja do podjęcia leczenia i zmiany zachowań na pro-społeczne, przeciwdziałanie przemocy domowe
II Szkolenie – Zarządzanie zespołem wolontariuszy, zasady pracy zespołowej, facylitacja spotkań grupowych, przygotowanie liderów do zawierania porozumień współpracy
III Szkolenie – Jestem spełnionym wolontariuszem - przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści z wolontariatu, zasady komunikacji w grupie
IV Szkolenie – Rola stowarzyszeń abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej, rola sieci organizacji abstynenckich w konsolidacji działań III sektora

Doradztwo - informacja
Punkt Konsultacyjno-Doradczy czynny 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Porady są świadczone dla wszystkich członków organizacji pozarządowych bez względu na uczestnictwo w Programie i przynależność Związkową. Jednocześnie zachęcamy stowarzyszenia do zawiązywania struktur regionalnych na obszarach, gdzie ich nie ma, udzielamy wskazówek jak nawiązywać koalicje branżowe - ponadlokalne.

Informacja - nowoczesne technologie
Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej – „OSIA" wykorzystywany przez instytucje samorządowe działające w obszarze pomocy społecznej, trzeźwościowe organizacje pozarządowe, rodziny z problemem alkoholowym. Utworzymy strony projektu informujące o naszym ogólnopolskim programie, promujące cele i założenia FIO, ułatwiające kontakt z uczestnikami i przekazywanie materiałów szkoleniowych.

Rozwój instytucjonalny organizacji federacyjnej (Krajowej Rady)
Zakupione laptopy będą wykorzystywane przy realizacji szkoleń w 3 województwach.
Drukarka wielofunkcyjna będzie wykorzystywana w czasie realizacji całego Projektu. W znacznym stopniu obniży koszty druku materiału, zwiększy efektywność działania oferenta.
Rzutnik multimedialny będzie wykorzystywany w czasie szkoleń, prezentacjach organizowanych w regionach, promocji rozpoczętego procesu standaryzacyjnego stowarzyszeń abstynenckich oraz promocji działań Projektowych i samego Programu FIO.

Projekt realizowany jest od sierpnia do listopada 2020 roku, a jego zadania są wykonywane w 3 województwach, z uwzględnieniem uczestnictwa osób z regionów sąsiednich, przy ścisłej współpracy wszystkich Związków Członkowskich.

 

 

 

 

    Cele Projektu

 

    Punkt Konsultacyjny

 

    Galeria Projektu

 

    Kontakt Realizatorzy

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

 

  Krajowa Rada
Związków i Stowarzyszeń
Abstynenckich
     

PARTNERZY PROJEKTU

 

  Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Podlaskiego

 

 

  Związek Stowarzyszeń Klubów
Abstynenta Woj. Pomorskiego

 

 

  Regionalny Związek Stowarzyszeń
Abstynenckich Woj. Śląskiego

 

 

 

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

 

  Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
     
     

OGÓLNOPOLSKI
System Informacji Abstynenckiej

 


odwiedzin:6530 dzisiaj:92 on-line:3
Copyright © 2020 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek