Dzisiaj jest niedziela, 07 marca 2021 r

 

Imieniny obchodzi: Paweł, Tomasz, Felicyta  

 
 
 

 
   
   

 
   
   

 

 

 


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
"Inwestowanie w siebie szansą na przyszłość"

Rynia
13 - 15 październik 2012r.

Coroczna konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli organizacji abstynenckich

W dniach 13-15 października 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowym WDW w Rynii odbyła się Konferencja pt. "Inwestowanie w siebie szansą na przyszłość"– zorganizowana wspólnie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
W tegorocznym trzydniowym spotkaniu uczestniczyło 100 przedstawicieli z abstynenckich organizacji pozarządowych.

Pierwszego dnia, po oficjalnym otwarciu konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających: Pana Krzysztofa Brzózki - Dyrektora PARPA oraz Sylwestra Staniszewskiego - Przewodniczącego KRZiSA
Następnie wykład poprowadził Pan Zdzisław Biszewski - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zadając retoryczne pytanie tytułowe "Czy warto inwestować w siebie?".
Po przerwie kawowej wykład Pani Grażyny Płachcińskiej (psychologa, specjalisty terapii uzależnień, trenera PTP) dał uczestnikom konferencji jasną odpowiedź na pytanie "Czy długość abstynencji jest równoważna z trzeźwością i chroni przed nawrotem choroby?". Wszyscy zgodzili się, że oczywiście NIE.
Agnieszka Czerkawska - Kierownik i Grażyna Ziółkowska - Specjalista z Działu Programów Lokalnych PARPA przedstawiły prezentację multimedialną zatytułowaną "W poszukiwaniu społecznego wsparcia".
W godzinach wieczornych dr n. hum. Ewa Bilska z Akademii Pedagogiki Specjalnej wygłosiła wykład pt. "Poszukiwanie pomocy jako proces decyzyjny".
Po kolacji, mimo zmęczenia uczestnicy spotkali się w miejscowej kawiarni. Na rozmowie, tańcach i wspólnej zabawie powoli zakończył się pierwszy dzień konferencji.

Niedzielne przedpołudnie uczestnicy spędzili na zwiedzaniu okolicy, spacerach po okolicznym lesie i próbie zbierania grzybów oraz na podziwianiu przepięknego Zalewu Zegrzyńskiego ze wspominaniem mijającego lata.
Po obiedzie odbyły się 4 równoległe warsztaty "Integrowanie środowiska trzeźwościowego i różnych form pomocy, a moja trzeźwość", w których wzięli udział wszyscy uczestnicy konferencji.
Niedzielny wieczór rozpoczął się od bardzo miłej uroczystości, a mianowicie wręczenia znaczków "Lidera organizacji abstynenckich". Wyróżnionymi osobami są: Sylwester Staniszewski /Przewodniczący Krajowej Rady, Prezes Związku Łódzkiego/, Bogdan Urban /Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady, Prezes Związku Mazowieckiego/ Andrzej Netkowski /członek Zarządu Krajowej Rady, Prezes Związku Pomorskiego/, Władysław Keler /członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady, Prezes Stowarzyszenia "Przystań" w Sieradzu/, Eugeniusz Poloczek /Prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego w Katowicach. Po krótkich wystąpieniach wyróżnionych kolegów i przyjęciu gratulacji, uczestnicy rozpoczęli zabawę integracyjną. Były tance dyskotekowe i klasyczne, wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitary, rozmowy kuluarowe i wymiana doświadczeń.

Ostatni dzień konferencji - poniedziałek, poświęcony był w pierwszej części pilotażowemu wprowadzaniu Standardów Działań Stowarzyszeń Abstynenckich, który realizowany jest w ramach Projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Krajową Radę w partnerstwie z PARPA i Centrum OPUS. Wprowadzenia dokonał Sylwester Staniszewski - Przewodniczący KRZiSA. Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział eksperci opracowujący standardy. Po prezentacji standardów głos zabrali przedstawiciele organizacji abstynenckich zadając wiele pytań i przedstawiając swoje uwagi do standaryzacji działań naszych stowarzyszeń. Dyskusja udowodniła różnorodność pracy organizacji abstynenckich, zróżnicowany poziom i zakres usług świadczonych przez stowarzyszenia oraz potrzebę stopniowego wprowadzania standardów do naszych stowarzyszeń.
Po przerwie "Bieżące sukcesy i problemy w Stowarzyszeniach Abstynenckich" zaprezentował Włodzimierz Ziółkowski z Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
Następnie wystąpił reprezentant Wspólnoty AA w Polsce.

Podsumowania konferencji dokonała Agnieszka Czerkawska - Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA, którą wspomogła jedna z uczestniczek prezentując wiersz napisany podczas konferencji. Po obiedzie z nieukrywanym żalem uczestnicy rozjechali się do domów.

DO ZOBACZENIA ZA ROK.

 


 

     

odwiedzin:6539 dzisiaj:101 on-line:3
Copyright © 2012 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek