Konkursy Funduszu EOG w programie Aktywni Obywatele

Fundusz Aktywni Obywatele jest jednym z jedenastu programów, które są prowadzone w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 i jednym z dwóch skierowanych wyłącznie do organizacji społecznych. Jego budżet to 30 milionów euro.
Fundusz Aktywni Obywatele ma wspierać finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach uzgodnionych na szczeblu unijnym i w umowach międzyrządowych przez Państwa-Darczyńców: Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Należą do nich:
• demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
• prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
• równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
• ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Ważnym elementem Funduszu będzie udzielanie wsparcia instytucjonalnego dla organizacji społecznych i tworzenie potencjału dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Szczególna uwaga skupiona będzie na dotarciu organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów grantowych, oferty szkoleniowej i wsparcia infrastrukturalnego. Ważną grupą docelową Funduszu będzie młodzież.

Obszary wsparcia …

Jak złożyć wniosek …

Terminy konkursów …

Zachęcamy Stowarzyszenia Abstynenckie i Związki Wojewódzkie do skorzystania z możliwości finansowania swoich działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.