V Otwarte Mistrzostwa Abstynentów w Biegach na Orientację – 2021

Regulamin

 1. Termin i miejsce imprezy:
  28 sierpnia 2021 (sobota), Toruń – Osada Leśna na Barbarce (53.054095 / 18.539777 ).

  Otwarcie: 13.00

  Start: 13.20 – 14.00
  Meta: 14.00 – 15.20
 2. Cel imprezy:
  • wyłonienie najlepszych biegaczy indywidualnych ,
  • wyłonienie najsilniejszej drużyny ( klubu / stowarzyszenia),
  • wyłonienie najsilniejszego województwa spośród abstynentów i sympatyków ruchu abstynenckiego,
  • integracja środowisk abstynenckich w Polsce.
 3. Kategorie startowe i limity czasu:

  Uczestnicy mistrzostw będą klasyfikowani w 7. kategoriach wiekowych kobiecych oraz 7. kategoriach wiekowych męskich.

Kategoria> 1415 – 2021 – 3031 – 4041 – 5051 – 6060 >
Roczniki2007
i młodsi
2001
– 2006
1991
– 2000
1981
– 1990
1971
– 1980
1961
-1970
1960
i starsi
Limit
czasu
(min)
40 + 2050 + 2060 + 2055 + 2050 + 2045 + 2040 + 20

Przy pokonaniu trasy będzie obowiązywał limit czasu zależny od kategorii wiekowej (od 40 do 60 minut) oraz
limit dodatkowy (20 minut dla wszystkich kategorii) na ewentualne spóźnienia. Patrz p. 7

 1. Mapa:
  Uczestnicy mistrzostw startują indywidualnie na kolorowej pełnej mapie w skali 1:10000 (1 cm mapy odpowiada 100 m w terenie) zgodnej ze standardem IOF.
 2. Punkty Kontrolne (PK) oraz ich potwierdzanie:
  W terenie zostanie ustanowionych 30 Punktów Kontrolnych (PK): 10 bardzo łatwych, 10 umiarkowanie trudnych oraz 10 trudnych. Spośród tych punktów uczestnicy sami wybierają dowolne z nich zależnie od posiadanych umiejętności orientacji w terenie oraz kondycji fizycznej. Dla zaliczenia pokonania trasy konieczne jest potwierdzenie przynajmniej jednego PK zaznaczonego na mapie startowej.

  Punkty Kontrolne są oznakowane w terenie:
  a) biało- czerwoną prostokątną planszą papierową ok. 20 x 30 cm i opisane dwuelementowym kodem (cyfrowo-literowym) ,
  b) metalowym stojakiem z biało-czerwoną metalową planszą ok. 20-30 cm i opisane dwuelementowym kodem.

  Na punktach znajdują się przyrządy do potwierdzania ( kredki lub perforatory). W przypadku kredki wpisujemy do odpowiedniej kratki karty startowej kod z PK (tą właśnie kredką) a w przypadku perforatora – (szczypiec) należy go odcisnąć w odpowiedniej kratce karty startowej. Potwierdzamy punkty w kratkach o numerach odpowiadających numerowi PK na mapie np. PK 7 potwierdzamy w kratce 7, PK 21 w kratce 21 itd.
  Kolejność potwierdzania Punktów Kontrolnych jest całkowicie dowolna.
 3. Długość trasy:
  Długość trasy zależna jest od wieku uczestnika i od jego indywidualnego podejścia do trasy (tzn. czy wybiera punkty bliższe i łatwiejsze ale niżej punktowane czy też dalsze i trudniejsze ale punktowane wyżej.
  Będzie to ok. 2,5 km lub mniej na wariancie łatwym lub 5km i więcej na wariancie trudnym.
 4. Punktacja za odnalezione Punkty Kontrolne (PK) oraz za przekroczenie limitów czasowych:

  Punkty Kontrolne (PK) mają swoją wagę:
  a) łatwe – za 1 pkt. (o numerach 10 ÷ 19 )
  b) umiarkowanie trudne – za 2 pkt. (o numerach 20 ÷ 29 )
  c) trudne – za 3 pkt. (o numerach 30 ÷ 39 )

  Przekroczenie podstawowego limitu czasu powoduje odjęcie od wyniku 1 pkt. za każdą minutę a przekroczenie limitu dodatkowego skutkuje odjęciem aż 10 pkt. za każdą minutę przekroczenia ( może się zatem zdarzyć, że pomimo odnalezienia wielu PK, uczestnik z racji znacznego przekroczenia limitu czasu uzyska wynik ujemny).

  Potwierdzenia punktów kontrolnych innych niż zaznaczone na mapie nie są brane pod uwagę.
 5. Klasyfikacja indywidualna:
  W każdej kategorii wiekowej zarówno kobiecej jak i męskiej prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, która zostaje ustalona na podstawie punktów za potwierdzone punkty kontrolne i przekroczenia limitów czasu (patrz p. 7) . Czas pokonania trasy będzie rejestrowany z dokładnością do jednej minuty.
  W przypadku bezbłędnego pokonania trasy w tym samym czasie o kolejności będzie decydował wiek uczestnika (w kategoriach do lat 14 oraz 15 – 20 premiowani są uczestnicy młodsi a w pozostałych kategoriach uczestnicy starsi).
 6. Klasyfikacja drużynowa klubowa:
  Kluby oraz stowarzyszenia rywalizują o tytuł najlepszego klubu (stowarzyszenia).
  Punkty do klasyfikacji drużynowej klubowej przydzielane są na podstawie miejsc zajętych w klasyfikacji indywidualnej za 1 miejsce – 4 pkt. , za 2 miejsce – 3 pkt. za 3 miejsce – 2 pkt. za pozostałe miejsca po 1 pkt..
 7. Klasyfikacja wojewódzka:
  Startujący indywidualnie uczestnicy reprezentują jednocześnie określone województwa.
  Punkty do klasyfikacji wojewódzkiej przydzielane są na podstawie miejsc zajętych w klasyfikacji indywidualnej
  za 1 miejsce – 4 pkt. , za 2 miejsce – 3 pkt. za 3 miejsce – 2 pkt. za pozostałe miejsca po 1 pkt.
 8. Karty startowe:
  Na kartach startowych należy czytelnie wpisać imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, nazwę klubu (stowarzyszenia) oraz skrót nazwy województwa odpowiednio: DLS – dolnośląskie, KPM – kujawsko – pomorskie, LBU – lubuskie , LDZ – łódzkie, LBL – lubelskie, MŁP – małopolskie, MAZ – mazowieckie, OPO – opolskie, PKR – podkarpackie, PDL – podlaskie, POM – pomorskie, Śląskie – SLK , SWK – świętokrzyskie, WRM – warmińsko mazurskie, WLK – wielkopolskie, ZPM – zachodniopomorskie.
 9. Organizatorzy i sędziowie:
  Głównym organizatorem imprezy jest Klub Abstynenta FLISAK z Torunia. Klubem odpowiedzialnym za przygotowanie mapy, budowę trasy na orientację i sędziowanie jest Klub Imprez na Orientację SKARMAT Toruń ( www.skarmat.pl ).

Zapraszamy do udziału
Organizatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.