Pierwsze kolskie Forum Trzeźwościowe

W dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 9:00 w Miejskim Domu Kultury odbyło się Pierwsze kolskie Forum Trzeźwościowe. Organizatorem było Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” , współorganizatorzy Urząd Miejski w Kole , Starostwo Powiatowe w Kole, Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Miejski Dom Kultury.

Podczas Forum chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji o uzależnieniach, zwłaszcza od alkoholu, i w jaki sposób można poprawić jakość życia osób , które chcą wyjść z pułapki uzależnienia, propagować i promować nowe niealkoholowe formy spędzania wolnego czasu.

Do udziału w Form Zaprosiliśmy Radnych Miasta Koła , Radnych Powiatu kolskiego ,Nauczycieli Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych, młodzież , Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wójtów Powiatu kolskiego, Przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej , Kuratorów Sądowych, Przedstawicieli KRZiSA, Przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, przedstawicieli Pracodawców kolskich, przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich.

Wszystkich zebranych przywitał Członek Zarządu Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Przyszłość” Mariusz Wargacki , przedstawił program Forum.

Na rozpoczęcie Pierwszego Forum Trzeźwościowego głos zabrał Starosta Kolski Pan Robert Kropidłowski, Burmistrz Miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Krzysztof Adach.

Następnie Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Zborowska – Karbowy oraz Pani Monika Pelc – Puszczyk wręczyły nagrody laureatom konkursu plastycznego „Wymarzony dzień z moją rodziną” W konkursie wzięły udział dzieci szkół podstawowych.

W dalszej Części Forum Profesor Doktor Habilitowany Jakub Bartoszewski wygłosił wykład „ Motywacja do podjęcia leczenia, zmiana trybu życia” .

Uzależnienie to duży problem społeczny dotykający nie tylko osoby dorosłe ale coraz częściej młodzież i dzieci.

Do nich skierował swoją opowieść o życiu osoby uzależnionej znany aktor Lech Dyblik.

Kolejny punkt Forum – Wykład Profesora Doktora Habilitowanego Jakuba Bartoszewskiego „Młodzież i uzależnienie” .

Na zakończenie Forum głos zabrała Pani Agnieszka Zborowska – Karbowy oraz Zastępca Burmistrza Pan Lech Brzeziński , Mariusz Wargacki dziękując wszystkim za przybycie.

Jako Organizatorzy dziękujemy Staroście Powiatu kolskiego Panu Robertowi Kropidłowskiemu , Panu Arturowi Szafrańskiemu, Burmistrzowi Miasta Koła Panu Krzysztofowi Witkowskiemu , Zastępcy Burmistrza Panu Lechowi Brzezińskiemu , Pani Agnieszce Zborowskiej – Karbowy , Panu Radomirowi Piorunowi za możliwość zorganizowania Pierwszego Kolskiego Forum Trzeźwościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.