Działania i projekty

 • Sprawozdanie z pracy zespołu roboczego „JAK I CO DALEJ ”

  W dniach 23 – 25kwietnia 2021 r. w Starachowicach pracował zespół roboczy w składzie: Joanna Kamińska, Barbara Kierkowicz, Wojciech Zielonka, Mariusz Uss, Mirosław Święch, Jacek Bidziński. Temat wiodący spotkania to: „Nowe aspekty integracji środowiska klubowego w Stowarzyszeniach”.

  Zespół pracował nad następującymi zagadnieniami pracy wewnętrznej organizacji abstynenckiej (trzeźwościowej) takimi jak :

  • Misja Stowarzyszenia.
  • Czynniki sprzyjające .
  • Wypracowywanie ofert motywacyjnych.
  • Postawy sprzyjające i zachęcające.
  • Korzyści wnoszone i otrzymane.
  • Co daje przynależność do stowarzyszenia?

  Zostały wypracowane i zapisane, ważne i rozszerzające świadomość sugestie, mające na celu pracę wewnętrzną organizacji, budowanie ducha wspólnoty i przynależności z poszanowanie wzajemnym. Inicjatorami powyższego działania byli członkowie zarządu KRZiSA. Przy pełnej akceptacji Przewodniczącego Krzysztofa Adacha.

  Zespół powołano w porozumieniu i akceptacji organizatorów oraz pomysłodawców.