Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków KRZiSA

Zwołuje Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Krajowej Rady.

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich odbędzie się w dniu 20.09.2019 roku, w Hotelu „Primavera”, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 40/42 o godz. 20.00 (w czasie Ogólnopolskiej Konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego).

Walne Zgromadzenie ma charakter wyborczy.

Proponowany Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór prowadzącego Walne Zgromadzenie
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków
7. Wybór Przewodniczącego Krajowej Rady
8. Exposé Przewodniczącego Krajowej Rady
9. Wybór Zarządu Krajowej Rady
10. Wybór Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady
11. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Skrutacyjnej Krajowej Rady
12. Dyskusja i wolne wnioski
13. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia
14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Krajowej Rady
Bogdan Urban

Przypominam, że zgodnie z Statutem KRZiSA (§ 22.), Delegatami na Walne Zgromadzenie Członków są przedstawiciele związków stowarzyszeń w ilości 3 delegatów z każdego związku oraz przedstawiciele oddziałów terenowych w ilości 3 delegatów z każdego oddziału wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Terenowego.
Stosowne Upoważnienie można pobrać z strony Krajowej Rady krajowarada.pl/dokumenty
lub poniżej:
Upoważnienie Delegatów na Walne Zgromadzenie KRZiSA

Upoważnienia należy przekazać Sekretarzowi KRZiSA przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *