Zarząd Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich

PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY

Krzysztof AdachZwiązek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KRZiSA

Jan GarncarzRegionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich
Województwa Śląskiego
Bogdan UrbanMazowiecki Związek
Stowarzyszeń Abstynenckich

SEKRETARZ KRAJOWEJ RADY / PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI SKARBNIKA

Władysław KelerZwiązek Stowarzyszeń Abstynenckich
Województwa Łódzkiego

CZŁONKOWIE ZARZĄDU KRZiSA

Wojciech ZielonkaZwiązek Stowarzyszeń Abstynenckich
Województwa Lubelskiego
Andrzej NetkowskiZwiązek Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich
Województwa Pomorskiego
Jacek BidzińskiRegionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
Województwa Świętokrzyskiego