Raport z Konferencji – Starachowice 2020

RAPORT Z KONFERENCJI DLA PRZEDSTAWICIELI RUCHU ABSTYNENCKIEGO

Konferencja dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego została zorganizowana przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w dniach 08 – 11 października 2020r. w Hotelu Europa w Starachowicach. Hotel zapewnił wysoki standard organizacyjny, zgodny z wymogami konkursu (odpowiednie zakwaterowanie, sale wykładową, 5 sal warsztatowych z wyposażeniem do prowadzenia zajęć).
W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich z terenu kraju, osoby działające w swoich środowiskach lokalnych, w tym 39 kobiet, przez co został zachowany parytet płci.

Konferencję w dniu 09 października otworzył przewodniczący Krajowej Rady Krzysztof Adach oraz Prezydent Starachowic Marek Materek.

Celem konferencji było:
1. Wsparcie działalności środowisk abstynenckich,
2. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli ruchu abstynenckiego, działających w Stowarzyszeniach Abstynenckich.
Podczas konferencji zrealizowano 18 godzin wykładów i warsztatów, które wpłynęły na osiągniecie celów, a w szczególności przyczyniły się do:
a) zwiększenia poziomu wiedzy na temat możliwości skutecznych działań środowiska abstynenckiego w swoich społecznościach lokalnych,
b) podniesienia umiejętności społecznych liderów ruchu abstynenckiego,
c) zwiększenia umiejętności poszerzania działań stowarzyszeń, realizacji nowych ofert skierowanych do przyszłych beneficjentów organizacji abstynenckich,
d) poznania korzyści wynikających ze współpracy, wyznaczania wspólnych celów, planowania działań,
e) zwiększenia umiejętności skutecznej promocji działań oraz atrakcyjnej współpracy z mediami,
f) zmniejszenia osamotnienia liderów ruchu abstynenckiego, co w przyszłości wpłynie na większe otwarcie środowiska abstynenckiego na współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był na przeprowadzenie zaplanowanych wykładów.
Wykład inauguracyjny – „Elastyczność w myśleniu i działaniu. Czyli jak się przygotować na rożne nieprzewidziane sytuacje w działalności stowarzyszeń abstynenckich” wygłosił przedstawiciel PARPA – Agnieszka Czerkawska.
Wykład I – „Motywacja do zmiany u osób z problemem alkoholowym – wartość życia pełnego zmian” – Maria Danuta Gadziomska
Wykład II – „Choroba alkoholowa w rodzinie, ewaluacja postaw jej członków w zależności od procesu trzeźwienia alkoholika” – Jolanta Celebucka
Wykład III – „W poszukiwaniu strategii działań stowarzyszeń abstynenckich skierowanych do dzieci, młodzieży i młodych rodzin” – Magdalena Deczyńska
W pierwszym dniu odbył się zaplanowany panel dyskusyjny prowadzony przez moderatorów Krzysztofa Adacha i Marię Danutę Gadziomską na temat „Jak budować ofertę działań skierowaną do obecnych i potencjalnych członków stowarzyszeń w perspektywie zwiększenia i poszerzenia obecnej ofert”. Do udziału w panelu zostali zaproszeni przedstawiciele związków i stowarzyszeń abstynenckich, o długoletniej praktyce w działaniach trzeźwościowych w swoich środowiskach lokalnych – Jacek Bidziński, Włodzimierz Ziółkowski, Joanna Kamińska, Andrzej Łyczkowski, Włodzimierz Jurowski.

Dzień drugi i trzeci były poświęcone na przeprowadzenie równolegle pięciu czterogodzinnych warsztatów. Warsztaty prowadzili:
warsztat A / Maria Danuta Gadziomska z zakresu skutecznej motywacji do zmian osób uzależnionym
warsztat B / Jolanta Celebucka z zakresu skutecznej pomocy rodzinom alkoholowym
warsztat C / Magdalena Deczyńska z zakresu atrakcyjnych działań skierowanych do młodzieży
warsztat D / Włodzimierz Ziółkowski z zakresu planowania działań odpowiadających na potrzeby
warsztat E / Grażyna Ziółkowska z zakresu skutecznej promocji, atrakcyjnej współpracy z mediami.
Każdy uczestnik miał możliwość udziału w dwóch warsztatach. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dokonali oceny konferencji, wypełniając przygotowane ankiety.
Podczas konferencji uczestnicy mieli zapewniony czas na indywidualne rozmowy z trenerami oraz wymianę doświadczeń w pracy stowarzyszeń.

Konferencja zakończyła się wręczeniem zaświadczeń, podpisanych przez Dyrektora PARPA i Przewodniczącego KRZiSA.

Raport opracowali:
J. Kamińska, W. Zielonka

Relacja foto w Galerii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.