OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI RUCHU ABSTYNENCKIEGO

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W dniach 02 – 05 września 2021 roku odbyła się konferencja dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego zorganizowana przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Hotel ” Magellan” w Bronisławowie, w którym zakwaterowani zostali uczestnicy, zapewnił wysoki standard organizacyjny, zgodny z wymogami konkursu (odpowiednie zakwaterowanie, salę wykładową, 5 sal warsztatowych z wyposażeniem do prowadzenia zajęć).
W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich z terenu całego kraju, osoby działające w swoich środowiskach lokalnych. Parytet płci został zachowany.

Konferencję w dniu 3 września otworzył przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Krzysztof Adach.

Celem konferencji było:
1. Wsparcie działalności środowisk abstynenckich,
2. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli ruchu abstynenckiego, działających w Stowarzyszeniach Abstynenckich.
Podczas konferencji zrealizowano 20 godzin wykładów i warsztatów, które wpłynęły na osiągniecie celów, a w szczególności przyczyniły się do:
a) zwiększenia poziomu wiedzy na temat możliwości skutecznych działań środowiska abstynenckiego w swoich społecznościach lokalnych,
b) podniesienia umiejętności społecznych liderów ruchu abstynenckiego,
c) zwiększenia umiejętności poszerzania działań stowarzyszeń, realizacji nowych ofert skierowanych do przyszłych beneficjentów organizacji abstynenckich,
d) poznania korzyści wynikających ze współpracy, wyznaczania wspólnych celów, planowania działań,
e) odbudowy relacji w rodzinie,

f) poprawy komunikacji potrzeb i uczuć, które są niezbędne w relacjach partnerskich,

g) poszerzeniu wiedzy o sposobach radzenia sobie z problemem alkoholowym w rodzinie.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się wystąpienia i wykłady przedstawicieli PARPA.
Zaczęło się od wykładu inauguracyjnego Doroty Jaszczuk Kuźmińskiej, oraz Marty Oleszczuk następnie wygłoszone zostały:
Wykład I – „Razem, czy osobno – jak radzić sobie z problemem alkoholowym w rodzinie?” – Maria Danuta Gadziomska.
Wykład II – „Racja czy relacja? O budowaniu na nowo, zadbaniu o zastane relacje rodzinne” – Magdalena Deczyńska.
Wykład III – „Komunikacja w rodzinie z uwzględnieniem języków miłości” –– Jolanta Celebucka.

Odbył się również zaplanowany na ten dzień panel dyskusyjny moderowany przez Krzysztofa Adacha. W  panelu zabrali głos zaproszeni przedstawiciele związków i stowarzyszeń abstynenckich, o długoletniej praktyce w działaniach trzeźwościowych w swoich środowiskach lokalnych – Jacek Bidziński, , Wojciech Zielonka, Joanna Kamińska, Barbara Kierkowicz, oraz członkowie stowarzyszeń. Bardzo pomocny był w panelu prof. dr. hab. Jakub Bartoszewski ekspert Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, który wzbogacił swoimi uwagami i spostrzeżeniami prowadzone dyskusję. Dalsze dyskusje kontynuowane były przy grillu – kolacji na świeżym powietrzu.

Dzień drugi i trzeci były poświęcone na przeprowadzenie równolegle pięciu warsztatów. Warsztaty prowadzili:
warsztat A / Maria Danuta Gadziomska “Jak radzić sobie z problemem alkoholowym”
warsztat B /Magdalena Deczyńska “Jak budować na nowo lub zmieniać zastane relacje wewnątrzrodzinne”
warsztat C / Jolanta Celebucka “Małżeństwo jako szczególna relacja dbałości partnerskiej”
warsztat D / Grażyna Ziółkowska “Komunikacja potrzeb i uczuć w rodzinie, wzajemna tolerancja i poszanowanie”
warsztat E / Włodzimierz Ziółkowski “Od pomysłu do działania – jak skonstruować ciekawą ofertę skierowaną do rodzin”.
Każdy uczestnik miał możliwość udziału w dwóch warsztatach. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dokonali oceny konferencji, wypełniając przygotowane ankiety.
Podczas konferencji uczestnicy mieli zapewniony czas na indywidualne rozmowy z trenerami oraz wymianę doświadczeń w pracy stowarzyszeń.

W trakcje konferencji miały miejsce dwa przyjemne akcenty. W sobotni wieczór jednemu z kolegów obchodzącemu urodziny zostały złożone serdeczne życzenia. Drugim akcentem był występ folklorystycznej kapeli, którą zorganizowali przedstawiciele Stowarzyszenia “Opoka” z Opoczna, promując swój region. której członkowie przybliżyli uczestnikom zwyczaje regionu opoczyńskiego, a w dalszej części przygrywali do tańca stwarzając wspaniały klimat do zabawy i rozmów integracyjnych.

Konferencja zakończyła się wręczeniem zaświadczeń, podpisanych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich – Krzysztofa Adacha i Sekretarza KRZiSA – Władysława Kelera.

Marta Wijata

Jeden komentarz do “OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI RUCHU ABSTYNENCKIEGO

  • Uczestnictwo w Konferencji przyczyniło się nie tylko do wzbogacenia mojej wiedzy na tematy związane z problematyką uzależnień, funkcjonowaniu w rodzinie dysfunkcyjnej oraz bardzo dużej roli jakie odgrywają Stowarzyszenia Abstynenckie ale było zarazem niejako indywidualną terapią dla mnie.
    Wykłady prowadzone przez wykładowców nie były tzw. ,,żelazną teorią ” lecz były wzbogacone przykładami z życia wziętych. Nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami Stowarzyszeń Abstynenckich, zmotywowało mnie do działań w kierunku tego tematu.
    Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam uczestniczyć w tej Konferencji.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.